Link naar Jongeren in gesprek met Sociaal Werk Nederland, wethouder en jongerenwerkers bij Straathoekwerk

Jongeren in gesprek met Sociaal Werk Nederland, wethouder en jongerenwerkers bij Straathoekwerk

De landelijke jongerengezant sprak op 21 oktober met jongeren, Straathoekwerkers, jongerenwerkers en wethouder Songül Mutluer bij Straathoekwerk. Ze kreeg te horen waar de jongeren behoefte aan hebben en welke problemen ze ervaren.