Het Jeugd Preventie Programma in praktijk

Een paar voorbeelden

We geven een paar voorbeelden van wat het Jeugd Preventie Programma precies kan betekenen voor een jongere en eventueel zijn/haar ouder(s). De namen zijn gefingeerd vanwege de privacy van onze cliënten.