Professionals

De ondersteuning die Straathoekwerk aan jongeren in Zaanstad tussen de 12 en 27 jaar biedt, is laagdrempelig. We bieden gratis ondersteuning, trainingen en praktische hulp. JPP-trajecten zijn vooral op preventie gericht.
Als professional kunt u jongeren naar ons verwijzen of u kunt hen zelf bij ons aanmelden.