Jeugd Preventie Programma

Komt u tijdens uw werk wel eens jongeren tegen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken? Omdat het niet goed gaat op school of bij hun thuis? Denk dan eens aan een kortdurend begeleidingstraject van het Jeugd Preventie Programma van het Straathoekwerk!

Issues voor het Jeugd Preventie Programma

De problemen die jongeren kunnen hebben zijn talrijk. Of het nu thuis of op school niet goed gaat, ze met de verkeerde mensen omgaan of onhandige keuzes maken of dat ze zich gewoonweg niet gelukkig voelen, het Jeugd Preventie Programma (JPP) gaat daarmee aan de slag. In een actieve samenwerking tussen de jongere, de medewerker van JPP en andere begeleiders die daarvoor nodig zijn.

Voor jongeren van 12 – 23 jaar

Het JPP is er voor jongeren van 12 tot 23 jaar uit de gemeente Zaanstad. Met kortdurende trajecten bieden we extra ondersteuning op het gebied van werk, gezin, school, vrije tijd, vrienden, gezondheid, financiën en/of huisvesting. Het gehele traject duurt ongeveer drie maanden. Is er na die tijd nog behoefte aan een vervolg, dan kijken we of het traject verlengd kan worden of dat een andere manier van ondersteuning beter aansluit bij de hulpvraag van de jongere.

Werkwijze van JPP

Het JPP-traject start met een kennismakingsperiode waarna we samen met de jongere een plan van aanpak opstellen. Hierbij zijn naast de jongere en JPP’er ook, als dat nodig is, derden betrokken zoals de ouders, verzorgers of school. In het plan, dat gebaseerd is op de behoefte van de jongere, staan doelen die hij of zij na drie maanden wil hebben bereikt. Gedurende een aantal weken wordt daar vervolgens actief aan gewerkt om het bij de afsluiting of te hebben gerealiseerd, of te bepalen of een vervolgtraject nodig is en hoe dat dan geregeld kan worden.

Aanmelden

Elke instantie, die te maken heeft met jongeren, kan een jongere voor het JPP aanmelden. Dit kunnen scholen zijn, maar bijvoorbeeld ook Jeugdteams, Leerplicht of Centrum Jong. Is de jongere nog geen 16 jaar, dan is de toestemming van de ouders verplicht voor de aanmelding . Bij jongeren ouder dan 16 jaar is het wel van belang om de ouders te informeren. Het spreekt voor zich dat de jongere zelf ook met de aanmelding toestemt. Bespreek dit traject en de eventuele aanmelding daarom altijd vooraf met de jongere en de ouders of verzorgers. Als u wilt, kan bij dat gesprek een JPP’er aanwezig zijn om meer informatie over het JPP te verstrekken.

Waar vindt u het JPP

Het JPP bevindt zich bij Straathoekwerk op de Vinkenstraat 58a in Zaandam. Gesprekken kunnen daar plaatsvinden, maar ook op school, bij de jongere thuis of op een andere plek in Zaanstad. Net wat de jongere zelf prettig vindt.

Samenwerken

Het Jeugd Preventie Programma werkt samen met Straathoekwerk, Jeugdteams, de scholen, Leerplicht, GGD, jeugdartsen, Bureau Halt, het Jongerenloket, Brijder, Lucertis, de Opvoedpoli, huisartsen en Centrum Jong.

Meer weten of aanmelden?

Wilt u meer weten over het JPP of een jongere aanmelden? Neem dan contact met ons op. Of bekijk de cases van eerdere JPP-trajecten.