Klachten

Straathoekwerk maakt deel uit van GGD Zaanstreek-Waterland. Daarom is de klachtenregeling van de GGD van toepassing.

De medewerkers van Straathoekwerk proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wanneer u ontevreden bent, horen wij dit graag. Het is voor u en voor Straathoekwerk belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt. Op deze manier kunnen wij iets aan uw klacht doen en kunnen wij ook voorkomen dat in de toekomst dezelfde problemen ontstaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht schriftelijk en mondeling indienen. Wanneer u uw klacht schriftelijk in wilt dienen kunt u het klachtenformulier invullen of een brief of e-mail sturen. Hierin vermeldt u zo duidelijk mogelijk wat uw klacht is en met welke medewerker(s) u hebt gesproken. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
U kunt uw brief sturen naar:
GGD Zaanstreek-Waterland
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 1200
1500 VC Zaandam

Bij de klachtenfunctionaris kunt u ook uw klacht mondeling indienen. Hiervoor kunt u bellen naar (0900) 254 54 54 en vragen naar de klachtenfunctionaris.

Wilt u meer weten over de procedure van de afhandeling van uw klacht? Bekijk dan:
het reglement Klachtbehandeling GGD Zaanstreek-Waterland