JPP

Preventieve, laagdrempelige ondersteuning

De ondersteuning die Straathoekwerk aan jongeren biedt is laagdrempelig. Ook als professional kunt u ons altijd inschakelen.

Maakt u zich zorgen om een jongere?

Bent u als professional betrokken bij een of meerdere jongere(n), tussen de 12 en 27 jaar, waar u zich zorgen om maakt? En wonen ze in Zaanstad? Schakel dan Straathoekwerk in. De jongere kan zelf contact met ons opnemen, maar u ook. Bijvoorbeeld als u weet dat jongeren op straat zich met risicovol gedrag inlaten zoals blowen, alcohol of overlast veroorzaken. Maar ook als bekend is dat zij problemen hebben, zoals geldproblemen.

Schakel ons vooral in

Signaleert u zulke problemen, schakel ons dan vooral in. Vervolgens neemt een Straathoekwerker contact op met de jongere(n) en zal kijken of en hoe we het individuele traject kunnen opstarten.

Jongere doorverwijzen

U kunt de jongere ook doorverwijzen naar ons inloopspreekuur. Dat is er elke week van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur op de Vinkenstraat 58a in Zaandam. Er is geen wachtlijst.

Samenwerken voor het beste effect

Straathoekwerk werkt nauw samen met diverse andere organisaties zoals het Jongerenloket, de gemeente, de politie, het onderwijs, woningbouwcorporaties, GGZ, Sociale Wijkteams, Jeugdteams en andere hulpverleningsorganisaties.