Link naar GAG

Get a Grip

Schulden belemmeren jongeren in hun maatschappelijke ontwikkeling. Zij kunnen vastlopen of uitvallen op verschillende gebieden van hun leven (school, werk, etc). Voor deze groep hebben we een speciale aanpak ontwikkeld; Get a Grip.

Wat is Get a Grip?

Get a Grip is een nieuwe aanpak voor Zaanse risicojongeren met problematische schulden. In het traject treffen we regelingen met schuldeisers. De gemeente betaalt de overgebleven schuldbedragen. De jongeren betalen dit terug, maar hebben hierdoor nog maar één schuldeiser, namelijk de gemeente. De terugbetalingsregeling is flexibel en renteloos. Daarnaast krijgen de jongeren allemaal trajectbegeleiding. Hierin pakken zij alle andere leefgebieden aan met behulp van een passende methodiek. Jongerenwerk organiseert workshops voor hen over werken en leren. De schuldhulpverleners van de Kredietbank helpen de jongeren met het ordenen van hun financiën. De jongeren werken dus zowel aan hun schulden als aan zichzelf.

De doelstellingen van het Get a Grip traject

1) Financieel gezonde volwassenen opleiden en het bevorderen van (economische) zelfredzaamheid.

2) Voorkomen van maatschappelijke kosten in de toekomst (bewindvoering, zorg, uitkeringen, verzuim, etc.).

3) Gedragsverandering om te voorkomen dat jongeren terugvallen in oude gewoontes en risicofactoren.

4) Bieden van ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief.

Aanmeldcriteria Get a Grip

 • Jongere is tussen de 18 t/m 27 jaar;
 • Inwoner van de gemeente Zaanstad;
 • Vast hulpverleningscontact met een straathoekwerker en/of Jongerenloket of Sociaal Wijkteam;
 • Bereid te werken aan de problemen op andere leefgebieden;
 • De schulden zijn geïnventariseerd;
 • De schulden zijn niet op te lossen middels de reguliere wegen, omdat:
 • de jongere geen inkomen heeft,
 • eerdere voorstellen mislukten vanwege leeftijd
 • de kans op uitval in het reguliere traject te groot is;
 • Jongere ervaart belemmering in zijn/haar maatschappelijke ontwikkeling;
 • Aantoonbare motivatie voor deelname voor de periode van 24 maanden;
 • De jongere gaat akkoord met budgetbeheer (of bewindvoering) gedurende het traject;
 • De jongere gaat akkoord met een groepstraject indien passend;
 • De jongere gaat akkoord met het leveren van een tegenprestatie op maat.

Hoe kan ik iemand aanmelden?

Voldoet de jongere aan de aanmeldcriteria? Meld hem of haar dan aan via de e-mail of telefoon.

Bij twijfel graag van tevoren bellen om de aanmelding te bespreken.

Neem contact op met Straathoekwerk via Straathoekwerk@zaanstad.nl of 075- 653 1980.