Veel straf en uit de klas gestuurd, maar waarom?

Michael Regout werkt als medewerker Jeugd Preventie Programma (JPP):

“Ricardo zit in het eerste jaar van de middelbare school. Hij wordt regelmatig uit de klas gestuurd en krijgt vaak straf. Ricardo begrijpt zelf niet wat hij precies verkeerd doet. Docenten zien op school dat hij snel is afgeleid en snel reageert op anderen in de klas. Op school gaat het redelijk goed, hij staat gemiddeld voldoende voor zijn vakken.

Aangemeld bij het JPP door de zorgcoördinator van school

Ricardo’s ouders hebben op school aangegeven zich zorgen te maken over de vrienden met wie hij omgaat. Zijn ouders zijn gescheiden, maar hebben onderling goed contact. Zij hebben bij de zorgcoördinator van school aangegeven graag hulp te willen voor hem. Met hun toestemming heeft hij Ricardo aangemeld bij het JPP.

Tijdens het kennismakingsgesprek met Ricardo en zijn ouders heb ik uitgelegd dat ik gedurende drie maanden Ricardo ga ondersteunen met de dingen waar hij last van heeft en die hij anders zou willen.

Wat gaat goed en wat vind je leuk?

Ricardo heeft een concentratiestoornis. Hij zou bij zijn moeder niet goed luisteren. Hierdoor wordt zij vaak boos en ontstaan er conflicten. Bij zijn vader zou hij wel goed luisteren In de kennismakingsgesprekken gaat het al snel over de dingen die niet goed gaan bij een jongere terwijl er altijd ook heel veel dingen wel goed gaan. Met Ricardo ben ik vervolgens gaan praten over zijn sport en vrienden en dingen die hij leuk vindt en die juist goed gaan. Tijdens het JPP-traject gebruiken we de dingen die juist goed gaan bij een jongere (zijn kwaliteiten) bij de situaties die hij lastiger/moeilijk vindt.
Aan het eind van het gesprek gaf Ricardo aan de begeleiding van het JPP te willen.

Daarna had ik wekelijks gesprekken met Ricardo. We deden verschillende oefeningen om zijn situatie helder te krijgen. Zo vertelde hij over zijn leven en beoordeelde dat ook. Vervolgens is hij doelen gaan opstellen over wat hij zou willen bereiken. Ricardo wilde zich beter  concentreren op school, beter omgaan met zijn boosheid en dat zijn moeder hem meer gelooft. We hebben samen een plan opgesteld en dat met zijn ouders besproken.

Verandering bij de ouders

Tijdens dit gesprek hebben we zijn ouders gevraagd wat zij moeilijk vinden en wat zij graag anders zouden willen doen. Ik gaf aan dat we vaak zien dat er ook een verandering bij de ouders nodig is als de jongere verandert. Zo verloopt het contact thuis dan beter..

In de maanden erna zijn Ricardo en ik aan de slag gegaan met zijn doelen. Hij heeft bijvoorbeeld een ‘prikkel-thermometer’ gemaakt en een ‘eerste hulpkaart’. Hiermee werd het voor hem duidelijk wanneer hij in de klas teveel afgeleid werd. En wat hij zelf kan doen om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de docent hem er niet uit stuurt.

Time-outkaart op school

Ik heb met hem, zijn ouders en school afspraken gemaakt. Hij kan bijvoorbeeld gebruik maken van een time-outkaart op het moment dat hij merkt dat hij teveel afgeleid raakt. Hij kan dan een time-out van tien tot vijftien minuten nemen. Docenten kunnen hem ook hieraan herinneren als zij merken dat hij afgeleid is. Zodat ze hem er niet uit hoeven te sturen en straf te geven.

Minder conflicten thuis en op school

Met de ouders en Ricardo hebben we besproken wat voor hen kan werken om minder conflicten te hebben. Hierover hebben zij ook met elkaar afspraken gemaakt.
Tijdens de eindevaluatie van de begeleiding bij het JPP gaven ouders, school en Ricardo aan dat het hem lukt om zich beter te kunnen concentreren op school. Hij wordt er niet meer uitgestuurd. Door de gemaakte afspraken gaat het thuis ook beter.”