Wijkwerkers voor jongeren in de wijk

De wijkwerkers van Straathoekwerk zijn regelmatig in de wijk te vinden en vormen het aanspreekpunt op straat. Daar werken ze wijkwerkers met (groepen) jongeren van 10 tot 27 jaar.

Overlast in de wijk

Sommige jongeren laten grensoverschrijdend gedrag zien. Dit gedrag is zorgelijk en in veel gevallen ontoelaatbaar. De medewerkers van Straathoekwerk in de wijk zijn er juist voor deze jongeren.

Overal waar de jongeren zijn

Onze wijkwerkers leggen contact in de wijk met de jongeren en gaan langs plekken waar de jongeren te vinden zijn. Maar we zijn ook bij activiteiten zoals evenementen, zomeractiviteiten, zaalvoetbal of buurthuizen. De mensen van Straathoekwerk zijn daar waar wat te doen is en waar jongeren kunnen zijn.

“Tijdens het organiseren en uitvoeren van activiteiten doet en denkt Straathoekwerk mee”

Samen met het Jongerenwerk

We lopen meestal in de wijk rond met onze belangrijkste samenwerkingspartner; het Jongerenwerk van de Sociale wijkteams. We leggen samen contact met de jongeren op straat. We proberen erachter te komen waarom ze op straat zijn, wat zij van hun wijk vinden, wat ze zouden willen en wat ze er missen.

Passende hulp voor de jongeren

Jongeren hangen soms puur uit verveling op straat rond. Maar het kan ook zijn dat het door problemen thuis of op school komt, of dat de jongere met zichzelf in de knoop zit. Problemen door schulden, alcohol of drugs kunnen er ook toe leiden dat de jongere zijn toevlucht op straat zoekt. Wat de oorzaak ook is, de wijkwerker kijkt samen met de jongere hoe hij/zij passende hulp kan krijgen en door wie. Gaat het om minderjarige jongeren, dan legt de wijkwerker contact met de ouders/verzorgers om de zorgen en eventueel passende hulpverlening te bespreken.

“We kunnen samen kijken wat we kunnen betekenen voor die groep”

Contact met de wijkwerkers of naar Straathoekwerk

Straathoekwerk is er voor jongeren tot 27 jaar uit Zaanstad. Kent u een jongere die problemen heeft met bijvoorbeeld:
• school,
• werken,
• wonen,
• geld of schulden,
• justitie,
• gezondheid,
• sociaal netwerk of vrienden,
• vrije tijd of
• alcohol- of drugsgebruik?

Dan kunt u de jongere altijd naar ons verwijzen. Of zoek de wijkwerkers eens op om met hen te overleggen. U kunt ons ook bellen of mailen.

De wijkwerkers in Zaanstad

Wilt u wel eens met een wijkwerker spreken? Ze zijn te herkennen aan hun kleding waarop Straathoekwerk staat. De wijkwerkers zijn Sidney, Lucas, Carlos en Marco.

Carlos, Wijkwerker

Carlos

Lucas, Wijkwerker

Lucas

Sidney, Wijkwerker

Sidney

Marco, Wijkwerker

Marco

Samenwerking is essentieel

Samenwerking is essentieel om de jongeren verder te helpen of te zorgen dat ze hun leven op de rails krijgen. Daarom werken wij samen met verschillende organisaties zoals het onderwijs, jongerenwerk, jeugdteams, de gemeente, politie, het Jongerenloket en vele anderen.
Wilt u eens overleggen over de manier waarop we een jongere of groep jongeren kunnen begeleiden, of heeft u een vraag over de aanpak van de wijkwerkers van Straathoekwerk? U kunt altijd contact met ons opnemen. Ook als u problemen signaleert en daarom een jongere bij ons onder de aandacht wilt brengen.

“Straathoekwerk denkt mee in het opzetten van projecten”

Idee voor een project? Neem contact op!

Of het de ontwikkeling of uitvoering betreft, wij zijn altijd betrokken bij diverse projecten die gericht zijn op jongeren in de gemeente Zaanstad. En waar mogelijk sluiten wij aan bij nieuwe initiatieven voor onze jongeren. Heeft u een idee voor een nieuw project? Of denkt u dat het handig is om Straathoekwerk in te schakelen of een bijdrage te laten leveren aan uw project? Neem dan contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden.